Osobní trenér Petr Davídek

KONTAKT

Petr Davídek

tel: +420 606 635 776
e-mail: petadavidek@seznam.cz
IČO: 76554465

Osobní trenér Petr Davídek Plzeň
Osobní trenér Petr Davídek Plzeň

Tří až pětidenní tréninkové pobyty na společně vybraném místě v České republice pro jednoho nebo malou skupinu klientů.

Nabízím společné provádění pohybových aktivit dle požadavků a možností klienta.
Nastavení pohybového, stravovacího a pitného režimu v průběhu pobytu. Kladen důraz mj. na zdravotní stránku klienta jak při aerobních činnostech, tak následně při uvolňovacích a regeneračních cvičeních.
Uvolněná atmosféra přispívající k regeneraci duševní.

Cíl tréninkových pobytů: zlepšení zdravotního stavu, kondičních schopností a duševní uvolnění. Osvojení si návyků na zdravý pohybový a stravovací režim.